Miten kosteusmittaus tehdään?

Kosteusmitttari

Miten talojen kosteusmittaukset tehdään? Miksi kosteusmittauksia yleensäkin tarvitaan? Entä kuka voi tehdä kosteusmittauksia?

Kosteusmittaus

Kosteusmittauksia tehdään, jotta saadaan selvitetyksi rakennusten kosteuden. Kosteus aiheuttaa vuosittain paljon ongelmia kodeissa ja kosteusongelman selvittäminen ajoissa onkin avainasemassa asukkaiden terveyden suhteen. Yleisesti kosteusmittauksia tehdään silloin, kun ollaan myymässä tai ostamassa asuntoa. Usein ostajan tekemän tarjouksen ehtona on, että asunnosta ei löydy kosteutta. Asuntokauppojen yhteydessä on yleistä, että ostaja ja myyjä valitsevat mittaajan yhdessä ja maksavat laskun puoliksi. Kosteus asunnossa vaikuttaa erityisesti huoneilmaan ja sitä kautta terveyteen. Siitä johtuen mittaus on järkevää tehdä, jos epäilee kosteusongelmaa kodissaan. Pitkittyessään kosteus aiheuttaa rakenteisiin hometta ja tämä edesauttaa entisestään terveysongelmien syntymistä. 

Kosteusmittaustekniikat

Pintamittaus

Kosteusmittauksen voi tehdä myös itse siihen tarkoitetulla mittarilla, mutta tulokset ovat tällöin vain suuntaa antavia eli on erittäin suositeltavaa käyttää ammattilaista kosteusmittauksen tekemisessä. Kosteutta voidaan mitata usealla eri tekniikalla joista yleisin on kosteuden pintamittaus. Pintamittaus tehdään pintojen päältä pintakosteusmittarilla. Usein ennen mittausta suositellaan, että mitattavalle pinnalle ei lasketa kosteutta 2-4 vuorokauteen ennen mittausta. Mittari näyttää kosteuslukemat, mutta ei kerro miten syvällä rakenteissa kosteus on. Pintamittausta ei voida pitää tarkimpana mahdollisena mittauskeinona. Pintamittausta voidaan käyttää myös silloin, jos on jo tiedossa, että asunnossa on kosteusvaurio ja halutaan kartoittaa vaurion suuruutta. Kosteusmittauksen ottaja tekee mittauksesta tarkat muistiinpanot ja toimittaa ne valokuvineen ja mittaustuloksineen kosteusmittauksen tilaajalla. 

Porareikämittaus

Tarkemmissa tutkimuksissa kannattaa käyttää porareikämittausta.  Porareikämittaus antaa parhaan mittaustuloksen +15 – +25 asteen lämpötiloissa. Huoneilman ja rakenteen välinen ilman lämpötilaero ei saa olla yli 2 astetta. Jos lämpötilaerot ovat suuret, ei kosteuden mittaamisessa voida käyttää porareikämittausta vaan kosteusmittaus on tehtävä näytepalamenetelmällä. Porareikämittausta tehdessä mittausolosuhteiden tulisi pysyä vakaana. Ennen porareikämittausta on varmistettava, että mittausalueelta sammutetaan lattialämmitys viimeistään viikkoa ennen mittausta, koska lattialämmitys sekoittaa mittaustulosta ja kosteusmittauksesta saadaan epätarkkoja ja virheellisiä tuloksia. Porareikämittauksessa mittaussyvyys on vähintään 10 millimetriä ja reiän halkaisija on saman verran. 

Näytepalamittaus

Jos mittausolosuhteet muuttuvat tai lämpötilaerot ovat liian suuret, käytetään siis näytepalamittausta.  Näytepalamittaus voidaan tehdä aina mitattaessa kosteutta, ellei mittaustulosta tarvita todella syvältä betonin sisältä. Tällä tekniikalla mittaustulokset saadaan nopeammin kuin porareikämittauksella. Näytepalamittaus soveltuu käytettäväksi aina -20 asteesta +80 asteen lämpötiloihin asti. Näytepalamittaus on suositeltavin, epävakaista lämpötiloista huolimatta tarvitaan mahdollisimman tarkat mittaustulokset. Tähän mittaustulokseen eivät vaikuta ilman tai mitattavan materiaalin lämpötila vaan mittaustekniikka varmistaa luotettavat mittaustulokset. Näytepalamittauksessa mittaussyvyys on minimissään 2 millimetriä ja halkaisija vähintään 50 millimetriä.

Sisäilman mittaus

Sisäilman mittaukseen käytetään mittareita, jotka arvioivat ilmanlaatua ja kosteutta. Mittauksella voidaan varmistaa myös se, että kotisi rakenteet toimivat kosteusteknisesti oikein. Sisäilman kosteuteen vaikuttaa moni asia eli mittaajan täytyy tietää tarkasti mitä on tekemässä. Vaikuttavia tekijöitä ovat ulkoilman kosteus, ilmanvaihto, tilassa olevat kosteuden lähteet ja lämpötilat niin ulkona kuin sisälläkin. Sisäilman kosteus voi vaihdella huomattavasti eli mittaus olisi hyvä tehdä useamman päivän tai viikon aikavälillä. Näin varmistetaan luotettava mittaustulos.

Kosteusmittauksen käyttö

Kosteusmittauksien tekemiseen voi olla useita eri syitä. Aina syynä ei ole pelkästään vesivahinkojen, niiden laajuuden tai piilevän kosteuden etsiminen. Mittaus voidaan tehdä myös seuratessa rakenteiden kuivumista rakennusaikana. Kosteusmittaus voidaan tehdä myös silloin, kun halutaan selvittää rakenteen kuivaustarve. Rakentamisen yhteydessä kosteusmittaus saatetaan tehdä varmistamaan ajankohdan, jolloin pohjamateriaalit ovat kuivuneet riittävästi ja päästään varmistamaan milloin rakenteen päälle voidaan laittaa seuraava kerros tai pinnoite. Kosteusmittaus voidaan tehdä myös varmistamaan, että materiaali on kuivunut riittävästi käyttöä varten. Mittausta käytetään usein rakennusvaiheessa myös siihen, että voidaan arvioida betonissa mahdollisesti tapahtunut kutistuminen. Kosteusmittaus voidaan tehdä rakenteen kosteusjakauman selvittämiseksi ja arvioitaessa päällysteiden kuntoa.

Kaste

Kosteusmittauksen hinta

Kosteusmittausten hinnat vaihtelevat riippuen mittaustekniikasta ja siitä, tehdäänkö mittaus vain yhteen asuntoon vain koko taloyhtiöön kerralla. Hinta määräytyy sen mukaan, kuinka kauan aikaa mittaukseen menee sekä mittaustavan kustannuksista. Näytteiden määrä ja tutkimus tuovat lisää hintaa. Hintaan vaikuttaa luonnollisesti myös se, kuinka pitkän matkan päästä mittaaja paikalle tulee. Tilatessasi mittausta ammattimainen kosteusmittaaja kartoittaa mittaustarpeen ja kertoo sinulle eri mittausvaihtoehdoista. Näin voit varautua jo etukäteen tarvittaviin toimenpiteisiin ennen mittausta.

Kosteusmittausten tekemiseen on useita keinoja ja ammattimittaaja valitseekin aina tilanteeseen ja tarpeeseen sopivimman mittausmenetelmän. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista saada riittävän tarkkaa mittaustulosta. Mittaukset antavat kuitenkin osviittaa todellisesta tilanteesta, joiden perusteella voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jos ne tuntuvat tarpeellisilta. Jos epäilet kodissasi kosteutta, on erityisen suositeltavaa ottaa pikaisesti yhteys kosteusmittaajaan kosteuden selvittämiseksi. Kosteusmittauksilla varmistetaan kotisi sisäilman laatu. 

Jaa tämä artikkeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Artikkelit

Pintakytkimet apuna jätevedenpumppaamoissa

Jäteveden puhdistus on osa kaupunkien ja kuntien vesihuoltoa, kuten myös samalla ympäristönsuojelua. Asumisesta ja teollisuudesta tulevat jätevedet johdetaan jätevedenpumppaamoiden avulla jätevesipuhdistamoille. Puhdistus poistaa jätevedestä viruksia

Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu

Kun isompia rakennusprojekteja aletaan käytännössä toteuttamaan, on taustalla pyörinyt jo pitkään työmaasuunnittelu. Suunnitteluun kuuluu mm. työmaan turvallisuussuunnitelman tekeminen, jonka tekee yleensä pääurakoitsija. Turvallisuussuunnitelmassa on otettava

Milloin sähkösaneeraus on ajankohtainen 1

Milloin sähkösaneeraus on ajankohtainen?

Milloin sähkösaneeraus on ajankohtainen? Ajatus sähkösaneerauksesta tulee yleensä mieleen vasta sitten, kun sähköt alkavat kotona reistailemaan. Valojen vilkkuminen ja usein kärähtävät sulakkeet vihjailevat siitä, että

Mökki

Miksi suomalaiset ovat mökkikansaa?

Miksi suomalaiset ovat mökkikansaa? Suomalaiset ovat mökkikansaa, se on eittämätön tosiasia. Suomessa on 800 000 ihmistä, joilla on oma mökki. Mökin keskikoko on 49 neliötä, ja

Rahoitus

Rahaa palaa ja lainalla saa lisää

Rahaa palaa ja lainalla saa lisää Eri sukupolvilla on erillainen rahankäyttö tottumus ,mutta rahankäyttö tottumukseen vaikuttaa myös luonne, kasvatus ja muutenkin suhtautuminen rahaan. Pula-aika, nousukausi,