Mitä eri lämmitysmenetelmät maksavat?

Takka

Omakotitalon rakentajaa kiinnostaa varmasti monikin asia, mutta ennen kaikkea se, millainen lämmitysjärjestelmä rakennukseen kannattaa valita. Esimerkiksi Techeat Maalämpö -järjestelmä on kallis hankkia, mutta erittäin edullinen käyttää. Suora sähkölämmitys on päinvastainen: sen hankkiminen on edullista, mutta sähköllä lämmittäminen on valitettavan kallista. Maalämpöjärjestelmää ei edes voida asentaa joka tontille, joten lämmitysmenetelmän valintaan vaikuttavat monet seikat. 

Maalämpöön siirtyminen avaimet käteen -pakettina maksaa jopa 17 500 euroa

Maalämpö on erittäin ekologinen ja kustannustehokas tapa lämmittää. Maalämpö perustuu maahan varastoituneeseen aurinkoenergiaan, mikä nostetaan maasta erityisen lämmönkeruujärjestelmän avulla. Lämmönkeruujärjestelmät voivat olla kallioperän porausreikiin sijoitettuja energia- tai porakaivoina, tai sitten kyseessä ovat pintamaahan tai vesistön pohjaan asennetut keruupiirit.

Maalämpö on uusiutuvaa ja ilmaista. Sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat noin 4–5 kertaa pienemmät kuin öljylämmityksen päästöt, ja 3 kertaa pienemmät kuin suoran sähkölämmityksen päästöt.

Maalämpöjärjestelmä kannattaa vain energiantarpeen ollessa suuri, eli esimerkiksi kerrostaloissa tai yli sataneliöisissä omakotitaloissa. Vaikka maalämpöpumpun avulla säästää lämmityskustannuksissa 50–75 %, maalämpöpumppu kestää vain noin 20 vuotta, ja sen hinta asennettuna on 8 500–11 000 euroa. Jos talossa jo on vesilämmitysjärjestelmä, tarvitset maalämpöpumpun lisäksi vain energiakaivo, mikä maksaa 4 500–6 500 euroa – avaimet käteen -paketille tulee siis hintaa 13 000–17 500 euroa. 

Kaikkiin kohteisiin maalämpöjärjestelmä ei sovi. Pohjavesialueilla on tiettyjä rajoituksia, ja myös telekaapelien sijainti sekä lietteen kulkeutuminen on otettava huomioon. 

Puulämmityksen saa parilla tonnilla, mutta puun pienpoltto voi olla hengenvaarallista

Takan saa noin tonnilla, ja suurin piirtein saman verran menee piipun muuraamiseen. Polttopuiden hinta vaihtelee suuresti, mutta Keski-Suomessa saa heittokuution noin 65 eurolla. Rintamamiestalo vie noin kahdeksan kuutiota vuodessa, eli noin 520 euroa. Hormi on nuohottava vuosittain, mutta se ei maksa kuin viisikymppiä. 

Puulämmitys on raskasta. Talvella voidaan joutua lämmittämään sekä aamulla että illalla, mikä vaatii työtä. Puulämmitys on enää vain harvan asunnon pääasiallinen tai ainakaan ainut lämmitysmuoto, vaan se tukee jotain muuta lämmitysmuotoa. 

Puun pienpoltto voi olla jopa hengenvaarallista. Häkämyrkytykset ja rakennuspalot – esimerkiksi huonokuntoisesta hormista johtuvat – ovat valitettavan yleisiä. Lisäksi puunpoltosta syntyy epäpuhtauksia. Syöpävaaralliset PAH-yhdisteiden päästöt, hiilimonoksidipäästöt ja orgaanisten hiilivetyjen päästöt voivat johtavat sydän- ja hengityssairauksiin. Noin 250 suomalaista kuolee vuosittain pientaloasuntojen lämmittämisestä aiheutuneiden pienhiukkasten aiheuttamiin sairauksiin. Kesämökkialueilla luku on vain noin 10 kuolemaa vuodessa. Puun polttamisen aiheuttamia päästöjä voi vähentää oikeilla polttotavoilla. 

Sähkölämmityksen saa noin viidellä tonnilla, mutta talven sähkölasku voi kauhistuttaa

Sähkölämmitys ei vaadi kalliita investointeja, sillä uusi omakotitalo on varusteltavissa suoralla sähkölämmityksellä jo 3 000–5 000 eurolla. Lisäksi kannattaa hankkia ilmalämpöpumppu, minkä avulla on erityisen energiatehokasta lämmittää. Ilmalämpöpumpun saa noin kahdella tonnilla. 

Sähköllä lämmittäminen on varsin kallista, varsinkin sähkön hinnan ollessa ylhäällä. Talven sähkölaskut voivat olla useita satoja euroja kuussa!

Kaukolämpöjärjestelmä vaatii noin kymppitonnin investoinnin

Taajama-alueilla suosittu kaukolämpö ei ole kovinkaan ekologista, ja sen kannattavuus on sidottu paikallisen kaukolämmön hintamuutoksiin. Kaukolämmön hinta vaihtelee 50–130 euroa/MWh. Halvin hinta saavutetaan usein käyttämällä fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä. Kaukolämpöjärjestelmä vaatii noin 8 000–11 000 euron suuruisen investoinnin, joten huokeahko hinta puoltaa kaukolämmön valintaa.

Poistoilmalämpöpumppu maksaa saman verran kuin kaukolämpö (max. 11 000 euroa)

Varsinkin uusissa valmistaloissa suositaan poistoilmalämpöpumppua, minkä hankkiminen on yhtä edullista kuin kaukolämpöön siirtyminen. Hintaa poistoilmalämpöpumpulla tulee noin 8 000–11 000 euroa. Poistoilmalämpöpumppu toimii siten, että se kerää lämmitysenergiaa talosta poistuvasta ilmasta. Energia siirretään joko rakennuksen tuloilmaan, käyttöveteen tai lämmitysjärjestelmän vesikiertoon. Lämmityskustannukset ovat 30–40 % edullisemmat kuin suorassa sähkölämmityksessä, ja lisäsäästöjä saavutetaan liittämällä poistoilmalämpöpumppu aurinkosähköjärjestelmään.

Ilma-vesilämpöpumppu maksaa korkeintaan noin 13 tonnia

Ilma-vesilämpöpumppu on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas lämmitysjärjestelmä, mikä voidaan asentaa niihinkin rakennuksiin, joissa maalämpöjärjestelmä ei ole mahdollinen. Ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämmitysenergiansa taloa ympäröivästä ilmasta. Jos hankit rakennukseesi ilma-vesilämpöpumpun, joudut maksamaan siitä noin 10 000–13 000 euroa. Jos ilma-vesilämpöpumppua verrataan suoraan sähkölämmitykseen, säästöt ovat 40–60 prosentin luokkaa. Näin ollen ilma-vesilämpöpumppuun investoinnilla voi saavuttaa suuremmat säästöt kuin monilla muilla sähkölämmityksen vaihtoehtoina toimivilla lämmitysmuodoilla. 

Jaa tämä artikkeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Artikkelit

Pintakytkimet apuna jätevedenpumppaamoissa

Jäteveden puhdistus on osa kaupunkien ja kuntien vesihuoltoa, kuten myös samalla ympäristönsuojelua. Asumisesta ja teollisuudesta tulevat jätevedet johdetaan jätevedenpumppaamoiden avulla jätevesipuhdistamoille. Puhdistus poistaa jätevedestä viruksia

Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu

Kun isompia rakennusprojekteja aletaan käytännössä toteuttamaan, on taustalla pyörinyt jo pitkään työmaasuunnittelu. Suunnitteluun kuuluu mm. työmaan turvallisuussuunnitelman tekeminen, jonka tekee yleensä pääurakoitsija. Turvallisuussuunnitelmassa on otettava

Milloin sähkösaneeraus on ajankohtainen 1

Milloin sähkösaneeraus on ajankohtainen?

Milloin sähkösaneeraus on ajankohtainen? Ajatus sähkösaneerauksesta tulee yleensä mieleen vasta sitten, kun sähköt alkavat kotona reistailemaan. Valojen vilkkuminen ja usein kärähtävät sulakkeet vihjailevat siitä, että

Mökki

Miksi suomalaiset ovat mökkikansaa?

Miksi suomalaiset ovat mökkikansaa? Suomalaiset ovat mökkikansaa, se on eittämätön tosiasia. Suomessa on 800 000 ihmistä, joilla on oma mökki. Mökin keskikoko on 49 neliötä, ja

Rahoitus

Rahaa palaa ja lainalla saa lisää

Rahaa palaa ja lainalla saa lisää Eri sukupolvilla on erillainen rahankäyttö tottumus ,mutta rahankäyttö tottumukseen vaikuttaa myös luonne, kasvatus ja muutenkin suhtautuminen rahaan. Pula-aika, nousukausi,