Kuinka kehitetään teollisuuden kunnossapitoa?

Teollisuuden kunnossapito tarkoittaa teollisuuslaitoksen koneiden ja laitteiden sekä kiinteistön toimintakunnon ylläpitoa, eli niiden vaatimien erilaisten huoltojen ja korjausten tekemistä. Mietitkö sinäkin, kuinka teollisuuden kunnossapitoa voisi kehittää sellaiseksi, että kunnossapidon aiheuttamia kustannuksia voitaisiin laskea, ja että kunnossapitoon kuluvan ajan määrää voitaisiin vähentää? 

Ratkaisu voi löytyä kunnossapidon ja kunnossapidossa käytettävien sovellusten vaihtamisesta. Kun kilpailutat kunnossapitoalan toimijat ja kunnossapitoon liittyvät sopimukset, kiinnitä huomiota paitsi hintaan ja referensseihin, myös siihen, kuinka kehittyneitä sähköisiä ratkaisuja olet saava. Esimerkiksi huoltokirjat kannattaa muuttaa sähköiseen muotoon kunnossapidon ja sen valvonnan tehostamiseksi. 

Teollisuuden kunnossapidon painopiste

Kun valitset sopivaa kumppania huolehtimaan teollisuuden kunnossapidosta, tarkkaile myös sitä, onko tarjouksen antajan pääpainopiste korjaavassa, ehkäisevässä, ennakoivassa vaiko parantavassa kunnossapidossa. Ehkäisevä ja ennakoiva kunnossapito on pitkässä juoksussa taloudellisempaa kuin reaktiivinen, korjaava kunnossapito. Kun koneet ja laitteet hajoavat, seisovat monet työt niin kauan, että laitteet saadaan korjattua. Tämän seurauksena tavoitteet jäävät saavuttamatta, ja asiakkaat kärsivät viivästyvistä ja myöhästyvistä toimituksista. Urakka saattaa niin sanotusti pissiä, eivätkä vaikeudet koskevat vain tuotantolaitosta vaan myös kaikkia sen tuotteista riippuvaisia olevia tukkuja, vähittäismyymälöitä, urakoitsijoita ja alihankkijoita sekä yksityisasiakkaita. Jos viivästyksiä ja toimitusvaikeuksia esiintyy usein, saattavat ostajat siirtää asiakkuutensa muualle.

Vikojen ja vaurioiden korjaukset ovat usein myös hintavampia kuin huollot ja ennakoivat korjaukset, kuten kuluneiden osien vaihdot ja pienten päivitysten tekemiset. Huollot ja parantelut voidaan tehdä myös ilta- tai yöaikaan, jolloin koneiden sammuttaminen toimenpiteiden ajaksi aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriöitä tuotteiden tai raaka-aineiden valmistukseen ja linjojen pyörimiseen. Jos tehdas toimii myös yöaikaan, voidaan huoltotoimenpiteet ajoittaa (mahdollisuuksien mukaan) vuotuisten seisakkien yhteyteen. Kaikkien teollisuuslaitosten koneet seisovat edes joskus – saha- ja metsäteollisuudessa tarvitaan seisokkeja tai seisakkeja, terästeollisuudessa vuosihuoltoja ja energiateollisuudessa vuosittaisia revisioita.

Varmista, että puhutte kunnossapitoa tarjoavan toimijan kanssa ”samaa kieltä”, eli jaatte samat tavoitteet ja painopisteet. Selvitä myös vastuunjako ja se, miten käytännön toimintaa koskevat vaatimukset määritellään. Sekin kannattaa muistaa, ettei kunnossapitoa ole pakko ulkoistaa. Kunnossapito voi olla myös teollisuuslaitoksen oman henkilökunnan vastuulla. 

Millaista on hyvä kunnossapito?

Hitsaaja

Hyvä kunnossapito varmistaa sen, että kaikki toimii. Kunnossapito on paljon vartijana, voivathan äkilliset hajoamiset ja vaurioitumiset aiheuttaa kalliiksi käyviä korjauksia ja yrityksen mainetta sekä asiakaskuntaa syöviä viivästyksiä. Epäonnistuminen kunnossapidossa voi johtaa jopa katastrofaalisiin tilanteisiin, kuten tulipaloihin. Vaurioitunut ja huonokuntoinen kone saattaa nimittäin ylikuumentua, ja aiheuttaa tulipalon. 

Hyvä kunnossapito on mukana muussakin – se maksimoi tuotot ja minimoi tappiot saamalla laitteistot tai esimerkiksi tuotantolinjat pyörimään täydellä teholla yötä päivää. Jos kunnossapidon tavoitteena ei ole vain korjata jo syntyneitä vikoja vaan ehkäistä ne jo ennalta, minimoi se tappiot vuodesta toiseen. Parantava kunnossapito pyrkii aktiivisesti myös tehostamaan koneiden ja laitteiden toimintaa, jolloin niiden toimintavarmuus kasvaa entisestään.

Kunnossapidon kannalta tärkeitä tehtäviä ovat lakisääteisten kunnossapitovelvoitteiden täyttäminen, pitkän tähtäimen kunnossapitotoimien suunnitelmallinen toteuttaminen ja kiireellisten kunnossapitotarpeiden (siis korjausten) nopea toteuttaminen. Kunnossapitopuolen vastuulla on hoitaa myös kaikki lyhyen tähtäimen kunnossapitotehtävät, eli päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset sekä vuosittaiset huoltotehtävät. 

Kun sinulla on vastassasi hyvä kunnossapitoalan toimija, osaa hän jo ensitapaamisella kertoa siitä, miten toiminta suunnitellaan ja toteutetaan, ja millaisia työkaluja heillä on käytössään. Sähköiset ratkaisut ovat ehdoton plussa myös teollisuuden kunnossapidossa – tässä viitataan muun muassa sähköisiin huoltokirjoihin ja kunnossapitojärjestelmiin.

Mitä ottaa huomioon kunnossapitoa kilpailuttaessa?

Ammattilainen

Kunnossapitoalan ammattilainen osaa keskustella kanssasi myös ennakoivan kunnossapidon merkityksestä ja sen avulla säästetyistä kustannuksista. Ennakoivien korjausten tekeminen maksaa ja lisää lyhyen tähtäimen kustannuksia, mutta huoltojen ja korjausten lykkääminen voi johtaa paljon isompiin tappioihin ja tulonmenetyksiin. Ammattilaisen kanssa voit neuvotella ennakoivasta kunnossapidosta laite-, kone- ja kiinteistökohtaisesti. 

Vastuuasioiden, kustannuksien ja käytännön töiden määrittämisten lisäksi kilpailutusvaiheessa kannattaa käsitellä myös turvallisuusasioita, varaosasaatavuutta, vasteaikoja ja esimerkiksi ympäristövaikutuksia. Huonosti perehdytetyt kunnossapitoammattilaiset ovat vakava turvallisuus- ja laaturiski, ja puutteellinen tieto esimerkiksi kemikaaliturvallisuudesta voi johtaa jopa ympäristövahinkoihin.

Tarkasta myös, kuinka kätevä tarjolla oleva kunnossapitojärjestelmä on. Toimiiko se myös mobiilissa, ja kuinka helppoa palvelupyyntöjä on tehdä? Tutustu myös järjestelmädokumentaatioon ja siihen, miten tehdyt huollot ja korjaukset kirjataan.

Jaa tämä artikkeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Artikkelit

Mökki

Miksi suomalaiset ovat mökkikansaa?

Miksi suomalaiset ovat mökkikansaa? Suomalaiset ovat mökkikansaa, se on eittämätön tosiasia. Suomessa on 800 000 ihmistä, joilla on oma mökki. Mökin keskikoko on 49 neliötä, ja

Rahoitus

Rahaa palaa ja lainalla saa lisää

Rahaa palaa ja lainalla saa lisää Eri sukupolvilla on erillainen rahankäyttö tottumus ,mutta rahankäyttö tottumukseen vaikuttaa myös luonne, kasvatus ja muutenkin suhtautuminen rahaan. Pula-aika, nousukausi,

Työmaaalue

Miten suojata työmaa-alue varkailta?

Miten suojata työmaa-alue varkailta? Rosvot ovat yleinen ongelma suomalaisilla rakennustyömailla. Varkaat vievät etenkin työkaluja ja kuparijohtoja – usein tuhansien eurojen edestä. Mikä avuksi rakennustyömailla käyviin

Tampere ariel view

Miten Tampere on kehittynyt asuinystävällisemmäksi

Miten Tampere on kehittynyt asuinystävällisemmäksi Tampereella oli asutusta jo 600-luvulla, sillä Näsijärven ja Pyhäjärven välissä oleva kannas oli luontainen eteläisten ja pohjoisten vesireittien kohtauspaikka. 1200-luvulla

Hitsaaja

Kuinka kehitetään teollisuuden kunnossapitoa?

Kuinka kehitetään teollisuuden kunnossapitoa? Teollisuuden kunnossapito tarkoittaa teollisuuslaitoksen koneiden ja laitteiden sekä kiinteistön toimintakunnon ylläpitoa, eli niiden vaatimien erilaisten huoltojen ja korjausten tekemistä. Mietitkö sinäkin,