Kuinka tärkeää kierrättäminen on rakennusalalla?

Arkkitehdit

Kuinka tärkeää kierrättäminen on rakennusalalla? Kierrättäminen alkaa jätteiden lajittelemista oikeisiin jäteastioihin tai oikeille jätelavoille. Kun jätteet lajitellaan, ne voidaan hyötykäyttää, eivätkä ne jää lojumaan kaatopaikalle. Jätteitä voidaan hyötykäyttää esimerkiksi teollisuuden tarvitsemina raaka-aineina, tai ne voidaan polttaa energiaksi (millä voidaan esimerkiksi lämmittää asuinrakennuksia). Kompostoituva jäte eli biojäte muuttuu aikanaan ravinnepitoiseksi mullaksi.  Kierrättäminen vähentää neitseellisten raaka-aineiden (kuten […]