RAKSAVALVOJA

Vaivatonta työmaan valvontaa

Raksavalvoja -järjestelmällä ylläpidät ajantasaista listaa rakennustyömaalla olevista työntekijoistä, lähetät verottajan raportit ja kokoat työntekijöiden kokonaistyöajat.

Yleiskuvaus

Järjestelmä koostuu verkkopalvelusta ja leimauslaitteesta. Verkkopalvelussa, jonka käyttö tapahtuu verkkoselaimella, hallitset työntekijöitä, rakennustyömaita ja urakoitsijoita.

Raportit

Järjestelmän keräämästä datasta saadaan luotua raportit moniin eri tarpeisiin. Viranomaisraporttien ohella saat tulostettua kertyneet työtunnit työntekijä-, urajoitsija- tai työmaakohtaisesti.

Pilvipohjainen ratkaisu

Pilvipalvelu pilvipojaisena ratkaisuna laiteinvestointien tarve on vähäinen. Tarvitset ainoastaan RFID -lukijan työmaalle, mikäli päätät kirjautumiset hoitaa kulkutunnisteilla, mikä on useimmissa tapauksissa helpoin ratkaisu.

Integroitavuus

Raksavalvoja -järjestelmän keräämä data on siirrettävissä toisiin järjestelmiin vienti toiminnoilla. Näin voit esimerkiksi luoda valmiin datatiedoston siirrettäväksi palkanmaksuohjelmaan.

Raksavalvoja -järjestelmä

Raksavalvoja -järjestelmällä hoidat vaivattomasti lakisääteiset velvoitteesi. Järjestelmällä ylläpidät työturvallisuuslain vaatiman ajantasaisen luettelon työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä ilmoitat verottajalle työntekijä- ja urakkatiedot.

Raksavalvoja -järjestelmällä hoidat lakisääteisten velvoitteiden lisäksi työajanvalvonnan. Järjestelmän käyttöönotto on suoraviivaista eikä laiteinvestointeja tarvitse tehdä.

Miksi kannattaisi valita Raksavalvoja?

MÄÄRÄYKSET

AVI:n vaatimukset

Aluehallintovirasto valvoo työturvallisuuslain noudattamista. Yhteisellä rakennustyömaalla on päätoteuttajalla, tai mikäli päätoteuttajaa ei ole nimetty, työn tilaajalla, velvollisuus pitää luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijäistä ja itsenäisistä työnsuorittajista (työturvallisuuslaki 52 b §). Luettelo on oltava ajantasainen ja helposti viranomaisten tarkastettavissa. Rakennustyön päätyttyä tämä luettelo on säilytettävä kuusi vuotta.

Raksavalvoja -järjestelmän luettelo työmaalla työskentelevistä henkilöistä kattaa lain vaatimukset. Järjestelmästä on lisäksi saatavilla tieto keitä työmaalla työskentelee parhaillaan tai keitä työsekenteli tiettynä aikana! Lisäksi luettelot luonnollisesti säilytetään vähintään laissa edelletetyn ajan ja aineisto varmuuskopioidaan ja säilytetään hajautetusti.

urakkatiedot

Rakentamispalvelun tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa 1.7.2014 alkaen tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista.

Tiedonantovelvollisia ovat kaikki tilaajat, jotka tilaavat rakentamispalvelua. Rakennuttaja on aina tiedonantovelvollinen tilaaja. Rakennuttajan tiedonantovelvollisuus koskee niitä urakoita, joista hän on tehnyt sopimuksen. Alihankintaketjussa kukin tilaaja on omalta osaltaan tiedonantovelvollinen aliurakoitsijoistaan. Tiedot on toimitettava Verohallinnolle sähköisessä muodossa kuukausittain työmaakohtaisesti.

Raksavalvoja -järjestelmällä raportoit verottajan vaatimat urakkatiedot vaivattomasti!

 

työntekijätiedot

Rakentamispalvelun tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa 1.7.2014 alkaen tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä työntekijöistä. Työntekijätietojen tiedonatovelvollinen taho on rakennustyömaan päätoteuttaja. Päätoteuttaja antaa tiedot sekä omista työntekijöistään että työmaalla toimivien muiden urakoitsijoiden työntekijöistä.

Raksavalvoja -järjestelmällä hallinnoit, keräät tiedot ja raportoit tiedot kaikista työmaalla työskentelevistä urakoitsijoista ja työntekijäistä!